Discussion:
Lasminingrat & "Sakola Eropa" di Sumedang
(too old to reply)
Waluya
2010-06-09 07:30:17 UTC
Permalink
Dina memoarna R.A.A Martanagara (kungsi diposting didieu), di Sumedang baheula di abad ka 19, ngadeg Sakola Eropa keur Wanoja anak-anak menak Priangan. Ceuk Martanagara ieu sakola munggaran keur awewe nu ngadeg di Priangan (boa di Indonesia?). Kapala sakolana Meneer Warnaar. Muridna 12 urang anak awewe para bupati di Priangan (Iwal ti bupati Cianjur nu teu ngirimkeun anakna sabab masih cangcaya kulantaran guruna Non Muslim).

Jigana salah saurang muridna R.A.A Lasminingrat, putra awewe Panghulu Muhammad Musa, istri Adipati Aria Wiratanudatar VII, bupati Garut jeung salah saaurang tokoh Wanoja Indonesia nu sabenerna mah bisa disajajarkeun jeung Ibu Dewi Sartika jeung R.A Kartini. Dina "Garutpedia" Lasminingrat dikirim ka Sumedang kulantaran aya walanda sobat ramana Levyssohn Norman nu cicing di Sumedang (engkena walanda ieu jadi sekertaris Gubernur Jendral di Hindia Walanda).

R.A.A Lasminingrat wanoja nu maju pikiranana ngaleuwihan jamanna, malah sabenerna mah bisa disebutkeun anjeunna saleresna cikal bakal "gerakna" wanoja Indonesia teh sabab "kiprah" anjeunna jauh sateuacan RA Kartini atawa Dewi Sartika.

Tapi anehna aran Lasminingrat ampir titeuleum kakara diguar ayeuna-ayeuna, oge perkara "SAKOLA EROPA" keur awewe di Sumedang sarua tara disebut-sebut. siga nu dipopohokeun atawa dihaja dipopohokeun. Kunaon nya? Pedah Lasminingrat putrana Moh Musa nu caket ka urang Walanda kitu? Kunaon deui sakola keur awewe di abad ka 19 teu disebut-sebut dina sajarah? Pedah sakola husus keur anak menak kitu jeung guruna urang Walanda?

Duka, kuring mah teu ngarti, padahal ari perkara Walanda guruna mah, Bung Karno jeung Bung Hatta ge guruna Walanda, R.A. Kartini oge sobatna urang Walanda .....

Baktos,
WALUYA------------------------------------

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
Baraya_Sunda-***@yahoogroups.com
Baraya_Sunda-***@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
Baraya_Sunda-***@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Aldo Desatura ™
2010-06-09 09:21:22 UTC
Permalink
abdi kakara terang aya sakola eropah di sumedang baheula na teh... aduuhh
hoyong ningali ka ayaan kota sumedang kapungkur kumaha nya?
Post by Waluya
Dina memoarna R.A.A Martanagara (kungsi diposting didieu), di Sumedang
baheula di abad ka 19, ngadeg Sakola Eropa keur Wanoja anak-anak menak
Priangan. Ceuk Martanagara ieu sakola munggaran keur awewe nu ngadeg di
Priangan (boa di Indonesia?). Kapala sakolana Meneer Warnaar. Muridna 12
urang anak awewe para bupati di Priangan (Iwal ti bupati Cianjur nu teu
ngirimkeun anakna sabab masih cangcaya kulantaran guruna Non Muslim).
Jigana salah saurang muridna R.A.A Lasminingrat, putra awewe Panghulu
Muhammad Musa, istri Adipati Aria Wiratanudatar VII, bupati Garut jeung
salah saaurang tokoh Wanoja Indonesia nu sabenerna mah bisa disajajarkeun
jeung Ibu Dewi Sartika jeung R.A Kartini. Dina "Garutpedia" Lasminingrat
dikirim ka Sumedang kulantaran aya walanda sobat ramana Levyssohn Norman nu
cicing di Sumedang (engkena walanda ieu jadi sekertaris Gubernur Jendral di
Hindia Walanda).
R.A.A Lasminingrat wanoja nu maju pikiranana ngaleuwihan jamanna, malah
sabenerna mah bisa disebutkeun anjeunna saleresna cikal bakal "gerakna"
wanoja Indonesia teh sabab "kiprah" anjeunna jauh sateuacan RA Kartini atawa
Dewi Sartika.
Tapi anehna aran Lasminingrat ampir titeuleum kakara diguar ayeuna-ayeuna,
oge perkara "SAKOLA EROPA" keur awewe di Sumedang sarua tara disebut-sebut.
siga nu dipopohokeun atawa dihaja dipopohokeun. Kunaon nya? Pedah
Lasminingrat putrana Moh Musa nu caket ka urang Walanda kitu? Kunaon deui
sakola keur awewe di abad ka 19 teu disebut-sebut dina sajarah? Pedah sakola
husus keur anak menak kitu jeung guruna urang Walanda?
Duka, kuring mah teu ngarti, padahal ari perkara Walanda guruna mah, Bung
Karno jeung Bung Hatta ge guruna Walanda, R.A. Kartini oge sobatna urang
Walanda .....
Baktos,
WALUYA
--
Aldo Desatura ® & ©
================
Kesadaran adalah matahari, Kesabaran adalah bumi
Keberanian menjadi cakrawala dan Perjuangan Adalah pelaksanaan kata kata
Kumincir Wikidisastra
2010-06-09 09:45:24 UTC
Permalink
Coba teangan di
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_Tropenmuseum nu
ngamuat poto2 koleksi Tropenmuseum, Belanda

sikandar
su.wikipedia.org

2010/6/9 Aldo Desatura ™
Post by Aldo Desatura ™
abdi kakara terang aya sakola eropah di sumedang baheula na teh...
aduuhh hoyong ningali ka ayaan kota sumedang kapungkur kumaha nya?
mh
2010-06-09 21:23:12 UTC
Permalink
Aya pustaka eletronik Universitas Cornell, nu ngamuat ratusan buku lalakon
ngalalana urang bule ka lembur urang mangsa taun 1800-an. Tah tina buku-buku
eta bisa katoong kumaha kaayaan lembur urang harita. Toong di dieu:
http://dlxs.library.cornell.edu/s/sea/index.php

Jurusna pake kecap konci make ejaan heubeul.
Post by Aldo Desatura ™
abdi kakara terang aya sakola eropah di sumedang baheula na teh... aduuhh
hoyong ningali ka ayaan kota sumedang kapungkur kumaha nya?
Post by Waluya
Dina memoarna R.A.A Martanagara (kungsi diposting didieu), di Sumedang
baheula di abad ka 19, ngadeg Sakola Eropa keur Wanoja anak-anak menak
Priangan. Ceuk Martanagara ieu sakola munggaran keur awewe nu ngadeg di
Priangan (boa di Indonesia?). Kapala sakolana Meneer Warnaar. Muridna 12
urang anak awewe para bupati di Priangan (Iwal ti bupati Cianjur nu teu
ngirimkeun anakna sabab masih cangcaya kulantaran guruna Non Muslim).
Jigana salah saurang muridna R.A.A Lasminingrat, putra awewe Panghulu
Muhammad Musa, istri Adipati Aria Wiratanudatar VII, bupati Garut jeung
salah saaurang tokoh Wanoja Indonesia nu sabenerna mah bisa disajajarkeun
jeung Ibu Dewi Sartika jeung R.A Kartini. Dina "Garutpedia" Lasminingrat
dikirim ka Sumedang kulantaran aya walanda sobat ramana Levyssohn Norman nu
cicing di Sumedang (engkena walanda ieu jadi sekertaris Gubernur Jendral di
Hindia Walanda).
R.A.A Lasminingrat wanoja nu maju pikiranana ngaleuwihan jamanna, malah
sabenerna mah bisa disebutkeun anjeunna saleresna cikal bakal "gerakna"
wanoja Indonesia teh sabab "kiprah" anjeunna jauh sateuacan RA Kartini atawa
Dewi Sartika.
Tapi anehna aran Lasminingrat ampir titeuleum kakara diguar ayeuna-ayeuna,
oge perkara "SAKOLA EROPA" keur awewe di Sumedang sarua tara disebut-sebut.
siga nu dipopohokeun atawa dihaja dipopohokeun. Kunaon nya? Pedah
Lasminingrat putrana Moh Musa nu caket ka urang Walanda kitu? Kunaon deui
sakola keur awewe di abad ka 19 teu disebut-sebut dina sajarah? Pedah sakola
husus keur anak menak kitu jeung guruna urang Walanda?
Duka, kuring mah teu ngarti, padahal ari perkara Walanda guruna mah, Bung
Karno jeung Bung Hatta ge guruna Walanda, R.A. Kartini oge sobatna urang
Walanda .....
Baktos,
WALUYA
--
Aldo Desatura ® & ©
================
Kesadaran adalah matahari, Kesabaran adalah bumi
Keberanian menjadi cakrawala dan Perjuangan Adalah pelaksanaan kata kata
Loading...